wrapper

Yeni Kanun ve Mevzuatlar

İmar Hukuku

İmar Hukukundan Kaynaklanan Dava, Takip ve İşler

  • Her ölçekte çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planlarına itiraz işlemlerinin yapılması ve iptal davaları
  • İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan parselasyon planlarına itiraz işlemlerinin yapılması ve iptal davaları
  • İmar Kanunu ve Çevre Kanunu uyarınca verilen idari para ceza cezaları ve idari yaptırım kararlarının iptali davaları

 

Bize Ulaşın

  • ADRES: Çınarlı Mahallesi, Ankara Caddesi, No:15, Mistral İzmir, Kat:39, Ofis No: 38, Konak - İZMİR
  • TELEFON: 0 232 570 37 30
  • E-POSTA: bilgi@bugur.av.tr

Buradayız